UDSALG! spar op til 50%! Shop nu

Servicebetingelser

Generelle forretningsbetingelser

Better Shapes Online Store Denmark (status: 12. februar 2021)

§ 1 Anvendelsesområde og aftalepartner

(1) For forretningsforbindelse imellem Better Shapes UG (Deutschland) Better Shapes UG, Pfeivestlstrasse 14a, 81243 München (efterfølgende ”sælger”) og kunden (efterfølgende ”kunden”) for indkøb i Better Shapes Online Store Denmark, efterfølgende ”Online Store” gør de efterfølgende generelle forretningsbetingelser sig gældende (efterfølgende ”Generelle forretningsbetingelser”) i den version, der på bestillingstidspunktet er gyldig.

(2) De generelle forretningsbetingelser indeholder detaljer om de enkeltstående forhold i forbindelse med kontraktforholdet og indeholder ligeledes forbrugerinformation i en korrekt juridisk udformning. Under bestillingsproceduren i vores online shop kan kunden åbne de generelle forretningsbetingelser, gemme dem på computeren og/eller printe dem ud.

(3) Kundeservice (efterfølgende ”Customer Care”) for vores online shop repræsenteres i sælgers navn af følgende virksomhed, som kunden kan henvende sig til, hvis der opstår spørgsmål, ønsker eller klager:

Better Shapes UG

Pfeivestlstrasse 14a, 81243 München, Geschäftsführer: Kent Schülz, Tel.: +49 (0) 89 - 20000 5310

E-Mail: sales@shapes.info

Handelsregister: Amtsgericht 80315 München Registergericht HRB

(4) Varesortimentet i vores online shop henvender sig udelukkende til voksne forbrugere, der er bosat i Danmark (Færøerne og Grønland medregnes ikke) og som har en leveringsadresse i Danmark. Den juridisk definerede betegnelse for en forbruger er enhver naturlig person, der gennemfører en retshandel, som ikke står i forbindelse med nogen kommerciel aktivitet eller anden selvstændig forretning.

§ 2 Bestillingsprocedure

(1) I vores online shop kan kunden vælge imellem varer og artikler i sortimentet og ved køb indgås en købskontrakt for de(n) købte vare(r).

(2) Kunden kan udvælge produkter fra sælgers sortiment, samle varerne og lægge dem i en såkaldt indkøbskurv ved at betjene knappen ”Læg i kurv”. Klikker kunden på knappen ”Betalingspligtig bestilling” er købet af indkøbskurvens indhold bindende (efterfølgende ”bestilling).

(3) Der leveres kun varer i almindelige husstandsmængder.

(4) Forud for leveringen af en bestilling har kunden til enhver tid adgang til sine bestillingsdata. Der kan foretages ændringer via knappen ”Ændr bestilling” eller via linket i de enkelte felter i bestillingsoversigten og ”tilbage”-funktionen.

(5) Efter afgivelse af bestillingen modtager kunden en automatisk modtagelsesbekræftelse per e-mail, hvori indholdet af bestillingen endnu engang fremgår. Den automatiske bekræftelse af modtagelsen udgør dog ikke en bekræftelse på handlen, men dokumenterer blot, at bestillingen er ankommet hos sælger.

(6) Kontrakten kommer først i stand når accepterklæringen udsendes af sælger. Sælger udsender en accepterklæring, hvori også forsendelsen bekræftes.

(7) Dersom bestillingen omfatter flere artikler så omfatter købskontrakten kun de artikler, der udtrykkeligt fremgår som leveringsklare i forsendelsesbekræftelsen.

(8) Det foregående gælder også, hvis kunden har valgt en betalingsmåde, der indebærer betaling eller overførsel af beløbet forud for faktisk indgåelse af salgskontrakten. Dersom kontrakten i et sådant tilfælde ikke kommer i stand vil sælger informere kunden herom (sammen med delvis indgåelse af kontrakten på de leveringsdygtige varer).

(9) Kundens obligatoriske fortrydelsesret (se § 7) forbliver uberørt af ovenstående.

(10) Kontrakten indgås på dansk. Kontraktteksten (bestående af bestillingen, de generelle forretningsbetingelser og forsendelses- samt kontraktbekræftelsen) gemmes af sælger iht. databeskyttelsesbestemmelserne og tilsendes kunden per e-mail. Den registrerede kunde har i øvrigt indsigt i den aktuelle bestilling i det personlige kundeområde.

§ 3 Levering, leveringsfrister, varetilgængelighed

(1) Dersom intet andet er aftalt leveres varerne til adressen angivet af kunden.

(2) Efter aflevering af varerne til speditøren modtager kunden en forsendelsesbekræftelse per e-mail fra sælger, hvori der er et tracking link, som gør det muligt for kunden at følge forsendelsen.

(3) Dersom sælger ikke kan overholde leveringsfristen af grunde, der ikke er selvforskyldte (hvis varen ikke er tilgængelig, fx pga. force majeure), underretter sælger kunden med det samme, i givet fald med information om en ny leveringsfrist. Hvis den nye leveringsfrist ikke accepteres af kunden eller hvis varen ikke er tilgængelig indenfor den nye leveringsfrist eller slet ikke er tilgængelige mere, er begge kontraktpartnere berettiget til at ophæve kontrakten. Dersom beløbet for varen allerede er betalt vil sælgeren sørge for, at pengene overføres til køber igen. De juridiske rettigheder forbliver uberørt for kontraktpaterne.

§ 4 Priser og forsendelsesomkostninger

(1) De angivne priser i online shoppen på tidspunktet for bestillingen gør sig gældende. Alle priser angivet i sælgers online store skal læses inklusive den aktuelle moms.

(2) Sælger meddeler kunden eventuelle forsendelsesomkostninger samt andre ekstragebyrer, fx for gavepapir, i bestillingsformularen, der vises umiddelbart før bestillingen afsendes. Kunden er ansvarlig for at dække forsendelsesomkostningerne og andre ekstragebyrer.

(3) Ved levering til tredjelande uden for EU kan told- eller importafgifter finde anvendelse. Hvorvidt og i hvilket omfang importafgifter opstår, afhænger af bestemmelseslandet, varens værdi, forsendelsens art og eventuelt andre faktorer. I forvejen kan der ikke gives oplysninger om og i hvilket omfang importafgifter opstår. Importafgifterne skal betales af kunden.

(4) Forbehold ved fejl og ændringer. Alle lagerangivelser gælder kun så længe lager haves.

§ 5 Betaling

(1) Sælger accepterer kun de betalingsmåder, der angives under bestillingsproceduren.

(2) Sælger forbeholder sig retten til i forbindelse med prøvning af kreditrisikoen at udelukke bestemte betalingsmåder.

(3) Ved betaling med kreditkort sker bookningen af beløbet samtidig med forsendelsen af varen. Sælger accepterer kreditkort og øvrige betalingsmuligheder

(4) Betalingsmåder og muligheder fremgår af hjemmesiden under trinnet ”betaling”

(5) Uanset hvilken betalingsmetode du vælger, modtager du fakturaerne via e-mail efter anmodning.

§ 6 Ejendomsforbehold

(1) Indtil fuldstændig betaling af købsprisen forbliver den leverede vare/varer sælgers ejendom.

§ 7 Fortrydelsesret

(1) Forbrugerne har ved fjernsalg fortrydelsesret, som er til forbrugerens fordel. Sælger informerer heri iht. gældende regler om følgende:

FORTRYDELSESVEJLEDNING

Fortrydelsesret

Du har ret til indenfor 14 dage uden at angive en grund, at annullere denne kontrakt.

Fortrydelsesretten gælder i 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, der ikke er speditøren, har modtaget varerne/varen.

For at gøre brug af din fortrydelsesret bedes du informere os med en skrivelse, hvori det tydeligt fremgår, at du ønsker at annullere kontrakten. Det kan være i form af et brev, en fax eller en e-mail. Kontaktdetaljerne findes nedenfor.

Du har også mulighed for at gøre brug af fortrydelsesretten ved blot at returnere den/de pågældende vare/varer indenfor fristen for fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen betragtes som overholdt så længe du fremsender os en meddelelse om, at du gør brug af fortrydelsesretten inden fristen udløber.

Kontaktdetaljer ifm. annullering:

Fortrydelseserklæring i tekstform sendes til:

Better Shapes UG

Pfeivestlstrasse 14a

81243 München

Tel.: +49 (0) 89 - 20000 5310

Fortrydelseserklæring i form af returforsendelse af varen/varerne:

Better Shapes UG

Pfeivestlstrasse 14a

81243 München

Tel.: +49 (0) 89 - 20000 5310

Konsekvenser ifm annulleringen

Dersom du annullerer denne aftale er vi forpligtet til at returnere alle beløb du hidtil har overført til os, inkl. leveringsomkostningerne (med undtagelse af ekstragebyrer, der tilfalder fordi, du har valgt en anden leveringsform end den prisbillige standardlevering, vi tilbyder). Beløbet/beløbene skal overføres senest indenfor 14 dage efter, at returvarer er ankommet hos os. Vi anvender den samme betalingsvej til returneringen af beløbet, som den, du har gjort brug af ved overførslen, med mindre andet aftales udtrykkeligt. Der vil under ingen omstændigheder tilfalde ekstragebyr i forbindelse med returneringen af beløbet.

Vi kan nægte at tilbagebetale beløbet indtil vi har modtaget returvaren/-varerne eller vi har foreliggende dokumentation for, at forsendelsen er på vej, afhængigt af hvilken dato der er den tidligste.

Du er forpligtet til at tilbagesende varen/varerne seneste indenfor 14 dage efter, at aftalen er blevet annulleret. Fristen betragtes som overholdt, hvis varen/varerne forsendes inden fristen for returnering udløber.

Dersom det viser sig, at varen/varerne har mistet deres værdi fordi kvalitet, egenskaber og funktion ikke længere er intakt efter returnering, er du forpligtet til at betale for den mistede vareværdi.

Bortfald af fortrydelsesretten

Der er blandt andet ingen fortrydelsesret ved kontrakter, der indgås for levering af varer, der ikke er præfabrikerede, men som er fremstillet ud fra individuelle ønsker

eller for varer, der er fremstillet så de er tilpasset nøjagtigt til forbrugerens helt konkrete behov.

§ 8 Garanti

(1) Garantien ifm. mangler ved den købte vare er udarbejdet i overensstemmelse med gældende juridiske retningslinjer. De gør sig gældende uafhængigt af fortrydelsesretten iht. § 7. Sælger hæfter udelukkende for skadeserstatning iht. § 9.

§ 9 Ansvar

(1) Sælger hæfter ubegrænset for forsætlig forsømmelse og grov uagtsomhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed hæfter sælger kun ved tab, der skyldes død, skade på legeme eller helbred (forpligtelser, hvis opfyldelse muliggør korrekt gennemførelse af kontrakten og som kontraktparterne kan stole på).

(2) I tilfælde af simpel uagtsom overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er loftet for sælgers hæftelse begrænset til at omfatte typisk forekommende skader. I alle andre tilfælde er sælgers hæftelse udelukket.

(3) Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder også for sælgers repræsentanter og/eller andre ansatte eller hjælpere.

(4) Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder ikke, hvis sælger svigagtigt har fortiet mangler eller hvis sælger har oprettet en garanti for varens beskaffenhed. Det samme gælder for kunden iht. produktansvarsloven.

§ 10 Ophavsret

(1) Indholdet på Better Shapes hjemmesider, inklusive tekst, grafik, fotos, billeder og illustrationer er ophavsretsbeskyttet. Ligeledes er alle mærker anvendt i af Better SHapes UG beskyttet. Anvendelse uden forudgående skriftlig tilladelse fra Better Shapes er ikke tilladt.

§ 11 Tvistbillæggelse

(1) Sælger henviser hermed til den europæiske platform for onlinetvistbilæggelse, der kan være nyttig ifm. bilæggelse af tvister uden at domstolene inddrages. Europa Kommissionen stiller en platform til rådighed til tvistbilæggelser online. Du finder platformen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ International Leisure Brands (Deutschland) GmbH tager ikke del i tvistbilæggelsessager ved en forbrugervoldgiftsinstans.

§ 12 Lovvalg og værneting

(1) Kontrakter imellem sælger og kunden samt disse generelle forretningsbetingelser beror på lovene i den Tyske Forbundsrepublik med udelukkelse af EU-købsloven. Lovbestemmelserne til begrænsning af retsvalget og anvendelse af obligatoriske bestemmelser, herunder særligt statens bestemmelser, hvor kunden har sit sædvanlige opholdssted, forbliver uberørte.

(2) Alle lovgivningsmæssige bestemmelser i forbindelse med værneting forbliver uberørte. Sælger tager ikke del i tvistbilæggelsessager ved en forbrugervoldgiftsinstans.

Søndag, Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag
Januar, Februar, Marts, April, Maj, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember
Ikke nok produkter tilgængeligt. Kun [max] tilbage.
Find ønskelisteFjern fra ønskeliste
Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Tilbage til shoppen

Tilføj note Rediger ordrenotat
Anslået leveringstid
Tilføj en rabatkode

Anslået leveringstid

Tilføj en rabatkode

Rabatkode vil blive fratrukket ved bestillingen